Beritahu kami tentang keprihatinan anda dengan penuh kerahsiaan

Kumpulan Denis tidak bertoleransi terhadap sebarang penyelewengan, ketidakpatuhan, ketidakpatuhan undang-undang atau kesalahan oleh kakitangan semasa menjalankan tugas mereka.

Pekerja dan pihak luar, seperti pembekal, pelanggan, kontraktor dan pihak berkepentingan lain, boleh menggunakan laman web tanpa nama ini untuk melaporkan sebarang masalah atau aduan mengenai:

1) Rasuah

2) Tidak mematuhi undang-undang dan peraturan

3) Gangguan

4) Diskriminasi berdasarkan jantina, bangsa, kecacatan

5) Kecurian

6) Penipuan

7) Penyelewengan dana dan dokumen terperingkat

8) Penyalahgunaan dan penyalahgunaan kuasa dan autoriti

Prosedur tanpa nama ini bertujuan untuk melindungi pemberi maklumat yang tulen dari perlakuan tidak adil akibat laporan mereka. Denis Group mendorong pekerja dan pihak luar untuk memasukkan nama mereka ke tuduhan mereka seboleh mungkin.

Keluhan atau aduan yang tidak masuk akal dan tidak berkaitan dengan salah satu daripada lapan kes sebutan di atas akan diabaikan.
Mesej tanpa nama akan dihantar secara automatik ke Jawatankuasa Etika.
awatankuasa Etika terdiri daripada 5 orang dalam syarikat dan 1 penasihat luaran. Kepelbagaian Komuniti Etika bertujuan untuk membuat pengaduan tidak dapat disembunyikan

 

Pilih lokasi yang relevan dengan laporan anda: