Hãy cho chúng tôi biết các quan tâm của bạn về sự bảo mật tuyệt đối.

Denis Group không khoan nhượng đối với bất kỳ sơ sót, không đúng chuẩn mực, không tuân thủ luật định hoặc hành vi sai trái của các nhân viên trong quá trình làm việc.

Các nhân viên và đối tác bên ngoài, như là nhà cung cấp, khách hàng, nhà thầu và các bên liên quan khác, có thể sử dụng trang website ẩn danh này để báo cáo bất kỳ mối quan tâm hoặc khiếu nại nào về:

1) Tham nhũng và hối lộ

2) Không tuân thủ luật pháp và quy định

3) Quấy rối

4) Phân biệt đối xử về giới tính, chủng tộc và khuyết tật

5) Trộm cắp

6) Giả mạo

7) Biển thủ các quỹ và tài liệu mật

8) Lạm dụng và vượt quá quyền lực và thẩm quyền được cho phép

Thủ tục ẩn danh này sẽ nhằm bảo vệ những người tố cáo chân chính khỏi bất kỳ sự đối xử bất công nào xảy ra do việc tố cáo. Denis Group khuyến khích các nhân viên và các đối tác bên ngoài nêu tên những người quy phạm vào các tố cáo.

Các tố cáo không chính xác và không có thật hoặc không liên quan đến một trong tám trường hợp được đề cập ở trên sẽ không được xem xét.
Tin nhắn ẩn danh trên sẽ được tự động chuyển đến Ủy Ban Đạo Đức.
Ủy Ban Đạo Đức bao gồm 5 người trong Công ty và 01 cố vấn bên ngoài. Ủy Ban Đạo đức đa dạng nhằm mục đích làm cho các tố cáo không thể bị che giấu.

 

Vui lòng chọn vị trí có liên quan đến báo cáo của bạn: